finn - småjobber

Kunde:    Fredrik Fiction
Byrå:     Empefire film
Lansert:  2015

Produksjonsselskap: Fredrik Fiction
Post-produksjon og vfx: Clockwork


Involverte:

Gard A. Andreassen
Executive producer Clockwork

Hannah Hunter
Postproducer Clockwork